Kursy

 

Kurs kategorii B składa się z:

  • 30 godzin teoretycznych (po 45 min.) z przepisów ruchu drogowego, podstaw budowy samochodu i zagadnień pierwszej pomocy.
  • 30 godzin zajęć praktycznych (po 60 min.)   podczas których szkolimy umiejętności z zakresu poruszania się po placu manewrowym oraz po mieście w ruchu drogowym, szkoląc wszystkie potrzebne manewry i utrwalając odpowiednie zachowanie na drodze.

Każdy kurs kończy się egzaminem wewnętrznym zarówno z części teoretycznej (przeprowadzany metodą komputerową) jak i praktycznej. Uzyskanie wyniku pozytywnego z obu z nich jest warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego.


Podstawowym warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie nr PKK, który można uzyskać w wydziale komunikacji (zgodnie z miejscem zameldowania danej osoby) po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego, aktualnego kolorowego zdjęcia oraz dokumentu tożsamości, a osoby niepełnoletnie dodatkowo, pisemnej zgody prawnego opiekuna.

Szkolenie teoretyczne prowadzone jest w Świdnicy ul.Żeromskiego 22 sala nr 16 (na II piętrze ) 
Zapisy na kurs w trybie ciągłym!
Rabaty dla uczniów!
Osoba, która przyprowadzi znajomego na pełny kurs otrzyma dodatkowo 2 godziny jazdy gratis!
Możliwość dokupienia dodatkowych godzin jazd, również dla osób z poza naszego O.S.K!
Prowadzimy doszkolenia dla osób, które posiadają już prawo jazdy, lecz od dawna nie jeździły!


Serdecznie wszystkich zapraszamy!!! 

 

 

 Galeria

na lewo na prawo
    Świdnica  
podkliknij